Jiří Luks (5. 8. 1922 - 15. 3. 2008)

- dlouholetý člen, funkcionář turistiky a značkař KČT Semily-
- po roce 1948 znovu obnovil činnost turistiky
- zajišťuje vyznačení turistických cest na Semilsku
- V letech 1959-1977 předseda odboru turistiky
- organizátor zájezdů, vycházek, výletů, zápočtových cest
- zapojuje se do  dění kolem orientačních závodů
- zaměřuje se na problematiku značení a aktivně navrhuje cesty, stará se též o jejich udržování
- dosáhl kvalifikace „Značkař 1.třídy
- pořadatel originálního pochodu pro děti a dospělé „Račí stezkou
- získal  nejvyšší ocenění KČT  „Čestný odznak Vojty Náprstka „

Kontakt

KČT Liberecký kraj - sekretariát Jablonecká 21
Liberec 1, 460 01
606 741 588
736 754 170
kctliberec@seznam.cz